COVID-19 i smanjena aktivnost Sunca

COVID-19 i smanjena aktivnost Sunca

Na veliko iznenađenje svih istraživača, Sunce je do 24. juna 2020. smanjilo snagu UV zračenja sa 10,3 jedinice na 4.8 jedinica. U sadejstvu sa jakom oblačnošću Sunce je ovih dana postalo faktor rizika i osnov za povećanje porasta broja zaraženih u celom svetu, ne samo u Srbiji.

Međutim, na povećanje broja novozaraženih u Srbiji uticala i jaka višednevna oblačnost.

Sa dijagrama se vidi da je do 25. juna bilo samo 5 relativno sunčanih dana u junu 2020. Do 25. juna u Beogradu je bilo 13 kišnih dana što je pogodovalo povećanju broja zaraženih.

Međutim, upadni ugao UV zračenja u narednim danima u Srbiji biće 67 stepeni (najveći ovog leta) koji će smanjiti neželjeno dejstvo oblačnosti i slabog UV i H zračenja. U narednim danima očekuje se otvoreno sunčano nebo i povećanje snage UV zračenja što će uticati na smanjenje broja novozaraženih. UV zračenje određuje bilans snage virusa. Sunce već tri godine nema standardnu aktivnost. Ovako slaba aktivnost Sunca ima velike sličnosti sa aktivnostima u periodu od 1650. do 1700 godine kada je snaga UV zračenja bila na istorijskom minimumu od 4.5 jedinica.

Ovih dana Sunce je pokazalo znake nove aktivnosti ali to je još uvek slabo i nedovoljno. Nadamo se da prelazni period između 24. i 25. ciklusa aktivnosti Sunca neće biti dug kao 1650. godine. Povećanje snage UV zračenja započeće 24. juna 2020. sa prvim sunčanim danom posle jake oblačnosti.

Sa dijagrama se vidi uzrok povećanja broja novozaraženih u Srbiji, jednostavno rečeno UV zračenje je veoma slabo. Nije to nepoštovanje preventivnih mera zaštite već neočekivano mala aktivnost Sunca i jaka oblačnost.

U prošlim ciklusima aktivnosti Sunca snaga UV zračenja u prelaznom periodu između dva ciklusa kretala se oko 12 jedinica. U suštini Sunce se „čudno“ ponaša jer je jedna strana Sunca aktivna a druga neaktivna. Aktivna strana Sunca zrači snagom od 10 jedinica a neaktivna obara snagu UV zračenja na istorijski minimum. Sada smo u periodu dejstva neaktivne strane Sunca. Interplanetarni prostor između Sunca i Zemlje zbog slabe aktivnosti Sunca je prazan pa svaka i najmanja erupcija stvara vremenske nepogode. Za vreme aktivnosti Sunca u interplanetarnom prostoru nalaze se čestice Sunčevog vetra koje guše neželjeno dejstvo erupcija na Suncu.

Srbski narod je za vreme pandemije bio veoma odgovoran, ali ulaskom zaraženih iz drugih zemalja produžen je period pandemije. Srbija je 1. juna imala samo 18 novozaraženih.

Na drugoj strani Sunca koja se ne vidi sa Zemlje postoje dva aktivna regiona. Očekuje se njihov dolazak na ivicu sunčevog diska u narednim danima.

U sadejstvu sa otvorenim nebom i sunčanim danima sve do 1. jula 2020. aktivni regioni vidno će povećati UV zračenje i ujedno zaustaviti povećanje broja novozaraženih.

Problem će biti jaka oblačnost posle 1. jula kada će ponovo doći do gušenja UV zračenja. Voda je jedini hemijski element u atmosferi Zemlje koji stvara efekat staklene bašte.

Ugljendioksid SO2 nije gas sa efektom staklene bašte.

Strelice pokazuju gde se očekuju aktivni regioni.

Ako vas je zainteresovao ovaj tekst

podelite ga

na društvenim mrežama

FacebookPinterestTwitter