Naredni dani elektromagnetnog zaražavanja

Naredni dani elektromagnetnog zaražavanja

Pandemija nije jedinstvena već je sastavljena od više dana elektromagnetnog zaražavanja. Jedan aktivni proces korona virusa počevši sa danom elektromagnetnog zaražavanja traje 21 dan. Posle 21. dana aktivnost virusa opada a broj novozaraženih se smanjuje. Dani elektromagnetnog zaražavanja čine pandemiju aktivnom. Ukoliko se u periodu od 21. dana jave dva i više dana elektromagnetnog zaražavanja onda taj period postaje veliki faktor rizika jer se broj novozaraženih eksponencijalno povećava.

Sunce je slabo aktivno. U periodu od 12. do 19. septembra 2020. fluks UV zračenja je ponovo bio na istorijskom minimumu što je za posledicu imalo skok velikog broja novozaraženih u Evropi.

Velika je sreća što su u tom periodu linije rezultujućeg geomagnetskog polja zaobilazile Srbiju.

UV zračenje je prirodni regulator aktivnosti virusa na Zemlji. Snaga UV zračenja i elektromagnetna sinoptička situacija na Suncu određuju koja će vrsta virusa biti aktivirana u toku jedne sezone. Mutacija virusa se javlja posle svakog dana elektromagnetnog zaražavanja što ukazuje da virusi prve nedelje i virusi poslednje nedelje pandemije nisu isti ali su slični. Kada je fluks UV zračenja manji od 12 jedinica lokaciju novog prirodnog žarišta određuje jaka oblačnost. Jaka oblačnost ne dozvoljava prodor UV zračenja pa na tim lokacijama UV zračenja nema. Ako na toj lokaciji postoje protonske padavine nastaju uslovi za pojavu lebdećih virusa pod dejstvom dve prirodne nematerijalne sile, elektromagnetne i gravitacione sile. Lebdeći virusi nošeni vetrom vrše masovno zaražavanje na daljinu.

Zbog nepoznavanja dana elektromagnetnog zaražavanja virusi se nesmetano šire sedam dana od dana elektromagnetnog zaražavanja jer prvi nagoveštaj da postoji zaražavanje javlja se tek sedmog dana. Sve to ukazuje da je za efikasno suzbijanje pandemije neophodno poznavati dan elektromagnetnog zaražavanja i tada treba primeniti preventivne mere zaštite.

Zaražavanje treba sprečiti u začetku, a ne čekati da se posledice jave da bi preduzimali preventivne mere, odnosno sanaciju već izvršenog zaražavanja.

Koristeći zvanične podatke Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut“ i meteorološke podatke o pokrivenosti neba jakom oblačnošću dobija se celokupan proces jednog dana elektromagnetnog zaražavanja u periodu od 21 dan.

Proces elektromagnetnog zaražavanja od 5. avgusta 2020.

Proces elektromagnetnog zaražavanja od 19. avgusta 2020.

Proces elektromagnetnog zaražavanja od 1. septembra 2020.

Dijagrami pokazuju datume dana elektromagnetnog zaražavanja i posledice u dva vremenska perioda, elektromagnetni i fizički period. Period elektromagnetnog zaražavanja je nastao daljinskim masovnim zaražavanjem pomoću virusa koji lebde, a fizički bliskim kontaktom gde se zaraza prenosi sa čoveka na čoveka. Sva tri dijagrama ukazuju da bezbedni karantin treba da traje 14 dana. Oni pokazuju da postoji ritam pandemije koji se ponavlja svakih 14 dana. U suštini to je vremenski period delovanja jednog prirodnog unosa korona virusa koji traje 14 dana.

Ritam pandemije može da pokvari samo pojavom više dana elektromagnetnog zaražavanja u vremenskom periodu od 21 dan i tada dolazi do povećanja broja novozaraženih sa eksponencijalnom krivom.

Zbirni dijagram tri dana elektromagnetnog zaražavanja

Zbirni dijagram pokazuje ritam pandemije koji se ponavlja svakog 14. dana a obuhvata period elektromagnetnog i fizičkog zaražavanja.

Saznanje da postoji ritam pandemije od 14 dana i ritam aktivnosti virusa od 21. dana je veličanstveno saznanje srpske nauke.

Datum dana elektromagnetnog zaražavanja
5. avgust 2020.
19. avgust 2020.
1. Septembar 2020
Broj novozaraženih kao posledica elektromagnetnog zaražavanja
1626
710
503
Broj novozaraženih kao posledica fizičkog zaražavanja
932
576
530
Ukupan broj novozaraženih
2558
1286
1033

Tabela pokazuje da je broj fizičko zaraženih manji od broja elektromagnetno zaraženih.

Prognoza
Naredni dan elektromagnetnog zaražavanja u Srbiji je 23. septembar 2020. posle podne kada će jaka oblačnost prekriti nebo. Međutim, 25. posle podne i 26 septembar 2020 ceo dan postaju faktor rizika za povećanje broja novozaraženih. 

U sredu 23. septembra posle 12 časova preporučuje se nošenje maski na otvorenom prostoru.

Ne provetravati prostorije a naročito u domovima za stare. Vreme na otvorenom prostoru treba da bude što kraće ili po mogućstvu, ne izlaziti na otvoren prostor jer sva zaražavanja počinju od dana elektromagnetnog zaražavanja.

Nagoveštaj je da će se aktivnost Sunca povećati. Aktivni region pojavio se na istoku Sunca.

Nagoveštaj povećanja aktivnosti

Ako vas je zainteresovao ovaj tekst

podelite ga

na društvenim mrežama

FacebookPinterestTwitter