Pravi uzroci požara

Pravi uzroci požara

Globalno zagrevanje, brze klimatske promene i ugljen-dioksid kao gas sa efektom staklene bašte postali su politika, a ne nauka. U cilju ostvarenja opskurnih ciljeva političari koriste katastrofičare i podobne meteorološke „eksperte“ na visokim položajima da umesto njih lažu.

Zašto meteorološke „eksperte“?

Važeća meteorologija napisana je pre više od 2 hiljade godina i nema naučnu osnovu. Ona ne poznaje Sunce, magnetno i električno polje Zemlje. Ne poznaje Sunčev vetar, strujna polja protone i elektrone. To je nauka koja počiva na subjektivnim tumačenjima pojedinaca sa nivoom znanja iz srednjeg veka, pa koliko tumača toliko „istina“.

Podobni meteorološki „znalci“ su obično pojedinci na visokim položajima koji su slučajno zalutali u nauku, a kao prepisivači ne mogu da daju bilo kakav naučni doprinos. Jednostavno rečeno oni su podobni promoteri laži političara.

Na pitanje zašto u Evropi bukte požari oni obilato koriste poštapalice o brzim klimatskim promenama i izmišljenom globalnom zagrevanju. Tako je jedan „katastrofičar“ izmislio da je Zemlja ispala iz sihronizacije!!!

I dok ljudi od nauke prate događanja na Suncu naši katastrofičari izmišljaju neke sinhronizacije. Tako se ovih dana može čuti da su visoke dnevne temperature izazvale velike šumske požare u Srbiji.

 Međutim, da bi se zapalilo drvo i dobio plamen potrebno je da temperatura okoline bude najmanje 180 stepeni, što jasno ukazuje da visoke dnevne temperature nisu uzrok nastanka velikih šumskih požara. Visoke temperature stvaraju povoljne uslove, jer vidno smanjuju potrebnu količinu toplote termalnih čestica Sunčevog vetra koje stvaraju plamen, odnosno šumske požare.

U dokazivanju svojih proročanstva i vizija umesto matematike podmeću nam slike poplava i prirodnih katastrofa. Nažalost, slike prirodnih katastrofa služe samo za opsenu i ne mogu biti validni naučni osnov.

Gospodo katastrofičari umesto slika dajte matematiku.

Heliocentrična elektromagnetna meteorologija

Heliocentrična elektromagnetna meteorologija

U Prirodi, u Sunčevom sistemu, u Univerzumu, postoje samo dve prirodne makroskopske sile koje su osnov svih naučnih istraživanja i to elektromagnetna i gravitaciona sila, treće sile nema. To znači da sva naučna istraživanja prirodnih pojava počinju od dejstva ove dve nematerijalne makroskopske sile. Da bi se neko telo u atmosferi Zemlje pokrenulo potrebna je spoljna prirodna sila. Jedina spoljna dinamička sila koja dolazi sa Sunca je nematerijalna prirodna elektromagnetna sila. Tako se meteorologija može posmatrati kao vektorska nauka gde svaka prirodna pojava ima svoj matematički odraz. Važeća meteorologija je geocentrična nauka gde sve počinje i sve se završava u atmosferi Zemlje.

Posle dizanja naučnih satelita Heliocentrična elektromagnetna meteorologija postala je kraljica svih prirodnih nauka. To je nauka koja je bazirana na matematici i energijama Sunca, magnetskim poljima Sunca i Zemlje i njihovom uticaju na nastanak svih prirodnih pojava. Širom sveta podižu se naučni sateliti koji prate dolazak elektrona, protona i svih energija koje dolaze sa Sunca. Ljudi od nauke prate izvore energija koji se javljaju na Suncu, a posebno uticaj elektromagnetne sile na nastanak svih prirodnih pojava u atmosferi i unutrašnjosti Zemlje.

Odakle toliko požara u Evropi?

Odakle toliko požara u Evropi?

Ako se okrenemo Suncu lako se dolazi do odgovora. Vulkan na Suncu AR 2846 ušao u geoefektivnu poziciju i eruptovao termalne čestice čija je temperatura dostizala 600 hiljada stepeni.

Erupcija

Satelitski snimak parametara termalnih čestica

Termalne čestice Sunčevog vetra stigle su do Zemlje 28 jula i u atmosferi Zemlje formirale strujno polje u obliku atmosferske reke koja je započela distribuciju termalne energije. Brzina čestica kretala se od 550 do 600 kilometara u sekundi.

Prodor kroz magnetno polje Zemlje dogodio se 28. jula u 00.00 UTC kada su započeli požari u našoj zemlji. To ukazuje da su požari započeli u noći na liticama gde je vektor brzine čestica Sunčevog vetra bio pod pravim uglom sa tlom. Zašto na liticama?

Da bi se zapalila šuma potrebna je određena količina toplote. Najveća količina toplote po jedinici površine dobija se kada je vektor brzine čestica Sunčevog vetra normalan na površinu. Vektor brzine čestica Sunčevog vetra najčešće je normalan na liticama.

Sve ukazuje da su požari u Srbiji i Evropi prirodne pojave koje se javljaju posle velikih erupcija na Suncu i nemaju nikakve veze sa izmišljenim brzim klimatskim promenama i izmišljenim globalnim zagrevanjem.

Ako vas je zainteresovao ovaj tekst

podelite ga

na društvenim mrežama

FacebookPinterestTwitter