Preobraženje Sunca

Preobraženje Sunca

Početkom jula 2021. godine započelo je slabljenje snage UV zračenja Sunca koje je trajalo sve do Preobraženja. Bio je to period nastanka sezonskih uslova koji su omogućavali nastavak Kovida 19. Na sam dan Preobraženja počelo je preobraženje aktivnosti Sunca koja je do tog dana bilo na istorijskom minimumu. Za samo jedan dan aktivnost Sunca je iz A klase prešla u B klasu. B klasa je znak početka stabilizacije svih helioparametara i početak pojave snažnih eksplozija na Suncu kao i povećanje UV zračenja. Svi sezonski parametri koji su omogućavali razvoj pandemije počeli su da slabe.

Sunce je 28.avgusta u 06:11 časova (UTC) prvi put obasjalo Srbiju snažnim UV zračenjem.

Zbog velike oblačnosti Srbija nije imala mnogo koristi od ove snažne eksplozije na Suncu, jer je voda jedini element u sastavu atmosfere koja stvara efekat staklene bašte i ne dozvoljava prodor UV zračenja. Zbog velike oblačnosti UV zračenje nije prodrlo do tla i nije izvršilo dezinfekciju atmosfere iznad Srbije. UV zračenje Sunca uništava viruse u toku jedne sekunde.

Međutim, od velike koristi je da su počele snažne i duge eksplozije na Suncu i da je Sunce izašlo iz istorijski slabe aktivnosti. Od ponedeljka Sunce će obasjati ponovo Srbiju kada treba očekivati nove eksplozije i uništavanje virusa. Sada su nam potrebni sunčani dani.

Dijagram UV zračenja

Snaga UV zračenja 28. avgusta 2021. u 06:11 časova po UTC – u dostigla je nivo od 4,79 h 10-5 W/m2. Nivo kada se objavljuje upozorenje na destruktivno dejstvo UV zračenja je M5 (5×10-5 W/m2)

Sa elektromagnetnog snimka Sunca vidi se da će aktivni regioni biti još desetak dana na vidljivoj strani Sunca kada će održavati visok nivo UV zračenja.

Sunce je povećalo snagu UV zračenja na 10,8 jedinica sa tendencijom daljeg povećanja.

U narednim danima treba očekivati više eksplozija na Suncu.

Ako vas je zainteresovao ovaj tekst

podelite ga

na društvenim mrežama

FacebookPinterestTwitter