o нама

Око идеје формирања ове фирме, окупила се група амбициозних ентузијаста, чије експертизе укључују области од конструкторских, преко управљачко-инегративних, до активности на пољу електронике, механике, механотронике са укупним радним ангажовањем од преко 200 година.

Циљ је формирање и подизање научно-техничког потенцијала, потребног за равноправно укључење у просесе истраживања и развоја, као и коришћења технологија везаних за Космос.

Активности и ангажовања се спроводе самостално или у сарадњи са домаћим и страним партнерима.

Активности и ангажовања, која су од интереса:
 • Популаризација мултидисциплинарних истраживања, астронаутике, науке и технике
 • Развој фундаменталних наука и нових технологија
 • Стицање искустава и знања кроз учешће у процесу припреме и реализације међууниверзитетских и међуинституционалних научно-истраживачких пројеката и експеримената, везаних за космос и космичке технологије
 • Размена информација, искуства и примера добре праксе, између универзитета
 • Формирање националног материјално-техничког и технолошког, као и људског потенцијала за равноправно укључење у домен међународних услуга лансирања и контроле
 • Развој капацитета за пројектно ангажовање, од конципирања пројекта, преко пројектовања и конструисања, затим тестирања сателитских подсистема, интеграције елемената сателита, лансирања, контроле мисије до пријема и анализе података
 • Комерцијализација ангажовања уз продор на тржиште услуга пројектовања и градње малих космичких апарата за земаље у развоју
 • Реализација експеримената у космосу
 • Мерења интензитета космичког зрачења и услова у близини сателита и у горњим слојевима атмосфере
 • Провера утицаја услова космичке средине на материјале, елементе и конструкцију сателита
 • Истраживање просторно-временског зрачења атмосфере Земље на дневним и ноћним етапама орбите у видљивом делу спектра
 • Обезбеђење радио-аматерске везе преко сателита
 • Еколошки мониторинг територије Србије

Хелиоцентрична метеорологија
је величанствена у
својој једноставности.

Милан Т. Стеванчевић