Искуство Короне и мајмунске богиње

Искуство Короне и мајмунске богиње

Без обзира на деструктивност Короне 19 и штету коју је изазвала у свету, она је науци дала велики научни допринос. Сазнања добијена истраживањима хелио и гео параметара дала су одговоре на многе научне непознанице али и заблуде о сезонским инфекцијама. Тако се дошло до сазнања да пандемија може настати само дејством сезонских хелио параметара а епидемија дејством  гео сезонских параметара.

Најгори случај је када истовремено дејствују  хелио и гео сезонски параметри што се догодило за време короне 19.

Основни сезонски хелио параметар одговоран за настанак пандемије је јачина УВ зрачења мања од 10 јединица. За време деловања Ковида 19 снага УВ зрачења достигла је историјски минимум од 4.5 јединица. 

Сезонски гео параметар одговоран за настанак епидемија је облачност која гуши УВ зрачење и уједно доноси протонске падавине  које омогућавају да капљице које носе вирусе лебде. Капљице са вирусима стварају масовно електромагнетно заражавање и одређују тренд пандемије или епидемије.

Појединачно преношење инфекције врши се и физичким путем са човека на човека али оно има малог утицаја  на повећање броја новозаражених што доводи у сумњу оправданост затварања.

Сазнања добијена истраживањем Короне 19:

  • Корона вируси имају седмодневни биолошки ритам;
  • Дијаграм седмодневног биолошког ритма вируса одређује трен пораста или пада бројева новозаражених;
  • Нулти заражени заражен је електромагнетним принципом;
  • Масовно заражавање догађа се електромагнетним принципом;
  • Ни један масовни скуп није повећао број новозаражених;
  • Протонске падавине имају видног  утицаја на повећање новозаражених;

Сунце је нагло повећало активност и на велико изненађење магнетне структуре су достигле максималне вредности.

Nmbr
3014
Location
N22W38
Lo
108
Area
0890
Z
Ekc
LL
11
NN
18
Mag Type
Beta-Gamma-Delta

Једна соларна јединица има 3 милиона квадратних километара а регион 3014 има активну површину о 890 јединица са магнетном структуром Beta-Gamma-Delta.

Пратећи енергије са Сунца, долази се до сазнања да се мајмунске богиње јављају на локацијама  на којима има највише протонских падавина. Током ове календарске године највише протонских падавина било је у Великој Британији, Холандији, Немачкој, Шведској Аустралији итд.  То су земље на којима постоје мајмунске богиње

Постоји мишљење да принципи који су важили за Корону важе и за мајмунске богиње.

Због  једнодневних ерупција протонских честица на Сунцу, струјна поља у атмосфери Земље немају довољну кинетичку енергију да продру дубоко на југ, односно до наше земље. Све то указује, да у космичкој расподели деструктивних енергија, наша земља је заштићена као код Короне 19.

Треба нагласити да је Србија због свог географског положаја заштићена од земљотреса, снажних вртложних ветрова и деструктивних енергија. Са повећањем упадног угла УВ зрачења смањиваће се сезонски услови за појаву мајмунских богиња у нашој земљи.

Пратећи енергије Сунца Србија је далеко од протонских падавина па постоји велика вероватноћа је Србија далеко и од мајмунских богиња.

Ако вас je заинтересовао овај текст

поделите га

на друштвеним мрежама

FacebookPinterestTwitter