Безбедност ваздушне пловидбе по ХЕМ

Безбедност ваздушне пловидбе по ХЕМ

Хелиоцентрична електромагнетна метеорологија је атомска наука која почива на дејству атомских и субатомских честица које носе електрична и магнетна оптерећења, а долазе са Сунца.

Конверзијом енергија високоенергетских честица у атмосфери Земље настају природне појаве које могу бити фактори ризика за безбедност ваздушне пловидбе. Неки од фактора ризика су добро познати, неки се тек проучавају, а неки су потпуно непознати. Тако важећа метеорологија не познаје значај високоенергетских честица, а млазну струју (Jet Stream) посматра као простор у слободној атмосфери са повећаном брзином ветра, а не као струјно поље високог ризика.

Дејство високоенергетских честица могуће је избећи применом одговарајућим мера и тако спречити могуће катастрофе. 

Пред вама је документ који истражује дејство високоенергетских честица приликом пада Малезијског авиона изнад Украјине 17. јула 2014. године, Malaysia Airlines Boeing 777-200 flight MH17, пада авиона изнад Јаванског мора 27. децембра 2014.године, „Airbus А-320-200“, на лету QЗ8501 од Сурaбаје до Сингапура и пада авиона „German Wings“ у Француској 24. марта 2015. године.

Ако вас занима

безбедност ваздушне пловидбе

прочитајте више о њој