Поплаве у Европи

Поплаве у Европи

После дуже слабе активности на Сунцу се 30. јануара 2021. појавила велика коронална рупа састављена из два дела означена као СН19 и 21 (Coronal Hole).

Од фебруарске ротације коронална рупа постаје предмет интензивног праћења јер је постојало мишљење да ће у наредним ротацијама бити извор снажних енергија које ће на нашим просторима стварати велике временске промене. Коришћењем хелиоцентичне електромагнетне метеорологије добијају се сви параметри за стварање дугорочне прогнозе времена на Земљи.

У јунској ротацији коронарна рупа носи ознаку СН 68 и 69 (свака активна површина на Сунцу добија нов број у свакој наредној ротацији Сунца). У јунској ротацији коронална рупа је ушла у геоефективну позицију 13. јуна 2021. године и упутила наелектрисане честице сунчевог ветра у правцу Земље.

Честице Сунчевог ветра кретале су се кроз интерпланетарни простор брзином од 608 километара у секунди и са температуром око 700 000 степени. До Земље су честице Сунчевог ветра стигле 15. јуна око 12 часова. Продор кроз магнетну одбрану Земље догодио се изнад Атлантика проласком кроз северна магнетна врата Земље. Под дејством BZ компоненте интерпланетарног струјног поља Сунце је отворило северна магнетна врата и омогућило продор велике енергије кроз магнетну одбрану Земље.

У почетку струјно поље се кретало према Шпанији, а затим скреће према североистоку у правцу Чешке где стиже 24. јуна око 22.30 часова.

Струјно поље је у нашој земљи изазвало велики пораст дневне температуре, јер је силом количине кретања честица Сунчевог ветра захватало топле ваздушне масе из северне Африке. Тако је 24. јуна у Београду измерена температура од 38,7 степени.

Струјно поље током кретања кроз атмосферу Земље врши дистрибуцију енергије која стиже са Сунца. Оно има магнетни омотач који држи честице да не дође до расипања. Међутим, када се брзина кретања струјног поља смањи, смањује се и снага магнетног омотача. Магнетни омотач у једном тренутку не може да задржи честице и оне се под дејством гравитационе силе спуштају до тла. За све време циркулација вектора магнетског поља има кружни облик где честице силом количине кретања захватају ваздушне масе и стварају вртложни ветар. Како се честице из струјног поља приближавају тлу, тако се појачава магнетска индукција, што за последицу има смањење полупречника ротације магнетног омотача. Смањењем полупречника циркулације вектора магнетског поља повећава се сила количине кретања честица Сунчевог ветра што за последицу има повећање брзине ваздушни маса и стварање торнада, што се догодило изнад Моравске у Чешкој 24. јуна 2021. године у 22. 30 часова.

У јулској ротацији процес се понавља у целости. На Сунцу долази до спајања два дела короналне рупе која у јулској ротацији носи ознаку СН76. а кретња енергије кроз Европу је као у јунској ротацији.

Брзина честица у интерпланетарном простору је 486 километара у секунди са температуром од 410 хиљада степени.

У јулској ротацији после продора енергије кроз магнетну одбрану, долази формирања струјног поља које се кретало у правцу Шпаније, а затим скреће према Европи и на просторе Белгије и Немачке стиже 14. јула 2021. где изазива велике поплаве и снажан ветар. То је природна појава када лево од смера кретања струјног поља долази до великих протонских падавина и појаве снажног ветра. Снажан ветар и велике падавине си нераздвојни процеси у природи исто као што су нераздвојни снажан ветар и шумски пожари. Треба истаћи да ветар настаје силом количине кретања протонских честица и то увек лево од смера кретања струјног поља.

Овај продор деструктивне енергије не разликује се од свих досадашњих продора које стварају короналне рупе јер су то највећи извори енергије које стижу на Земљу са Сунца. Земља не може да избегне енергију короналних рупа које се јављају више месеци.

Ако упоредимо синоптичке ситуације у јунској и јулског ротацији Сунца видимо идентичност синоптичких ситуација на Сунцу и Земљи.

Долазак деструктивне енергије је природна појава која се јавља на почетку сваког циклуса активности Сунца и не представља никакве климатске промене. Струјно поље је носило атоме кисеоника и водоника и електронском валенцијом стварало велике падавине што је збунило “зналце“. (Падавине настају на атомском нивоу водоника и кисеоника који долазе са Сунца).

Следећи долазак деструктивне енергије на наше просторе треба очекивати 9. августа 2021. са могућим одступањем од плус или минус једног дана. После краћег смањења снаге УВ зрачења Сунце је ових дана нагло повећало активност.

Ако вас je заинтересовао овај текст

поделите га

на друштвеним мрежама

FacebookPinterestTwitter