Предлог увођења новог ванредног стања

Предлог увођења новог ванредног стања

Да би се сагледала оправданост таквог предлога медицинског дела кризног штаба потребно је истражити узрок повећања броја оболелих. Међутим, да би се сагледао узрок повећању броја оболелих потребно је познавати тренд пандемије у Србији али и у Европи и свету. Тренд пандемије се одређује на основу броја оболелих у току једне седмице.

Тренд пандемије у Србији изражен у броју оболелих у једној седмици

На основу дијаграма повећање броја оболелих почиње 2. фебруара 2021. Ако се посматра тренд у Европи онда се добија сазнање о истоветности са трендом у Србији.

Тренд пандемије у Србији и земљама ЕУ

Дијаграми показују да се пораст броја оболелих догодио истог дана у свим земљама и да није локалног карактера. Тренд пандемије има глобални карактер.

Повећање броја оболелих почиње у исто време у свим земљама и не зависи од одговорности или неодговорности народа, нити од преношења заразе са човека на човека.

Преношење заразе из Природе на човека је сталан процес где масовност преношења заразе зависи само од сезонских параметара који одређују тренд броја оболелих. Међутим, преношење заразе са човека на човека је појединачно и никад не може бити масовно да би утицало на промену тренда броја оболелих. Природа ради своје, ту је човек немоћан.

Лекари су наши хероји и народ им много дугује, али због непознавања тренутних сезонских параметара, чије истраживање није у домену медицинских наука, лекари дају прогнозе које нису у интересу здравља народа. Народ је одговоран, али и уморан. Да би се сагледали услови због којих је дошло до повећања броја оболелих треба се окренути Сунцу као једином глобалном узрочнику свих пандемија.

Дијаграми снаге УВ зрачења у посматраном временском периоду

Дијаграми показују да је почевши од 1. фебруара 2021. дошло до постепеног пада снаге УВ зрачења што је као последицу имало пораст броја оболелих. У посматраном периоду снага УВ зрачења је 16. фебруара достигла историјски минимум од свега 4,7 јединица. Међутим, од 16. фебруара снага УВ зрачења почиње постепено да расте. За дезинфекцију атмосфере потребно је да снага УВ зрачења достигне најмање 12 јединица. Ових дана повећава се упадни угао УВ зрачења па треба очекиватти смањење броја оболелих у наредним седмицама, под условом да су наредни дани сунчани.

Затварање је велика заблуда, а посебно увођење ванредног стања, јер Сунце одређује тренд, а не човек. Ако се предложеним мерама спаси бар један живот превентивне мере имају оправдања, али се поставља питање шта је са здравим људима, да ли се доношењем ванредног стања угрожава здравље целог народа. Шта је са привредом? Наука не почива на маскама и дистанци.

Ако вас je заинтересовао овај текст

поделите га

на друштвеним мрежама

FacebookPinterestTwitter