Ураган Дориан

Ураган Дориан

У свом делу „Philosophiae naturalis principia mathematica“, Nеwton је дао закон кретања познат као Први Њутнов закон који гласи: „Свако тело остаје у стању мировања или униформног кретања све док на њега не дејствује спољна сила“.

То значи да ниједна унутрашња сила у атмосфери Земље не може да покрене ваздушне масе из стања мировања нити да их убрза, или да тропска олуја пређе из једне у другу категорију. Зато се поставља питање која то спољна сила може да покрене ваздуне масе тешке више милијарди тона и да их убрза до 300 или више километара на час.

Одговор је једноставан: електромагнетска сила, први покретач.

Електромагнетска сила је спољна сила која настаје заједничким дејство електричне конвекционе струје која долази са Сунца и геомагнетског поља Земље. Електромагнетска сила повезује електричне и механичке величине са магнетским величинама. Другим речима повезује силе нематеријалног света са физичким силама материјалног света.

Јачина, правац и смер електромагнетске силе једнозначно су одређени векторским производом.

dF = idl × B (1)

где је dl вектор дужине струјног поља.

Честице Сунчевог ветра стварају ротор, а магнетско поље Земље статор, па ураган представља природни електрични мотор који се напаја конвекционом електричном струјом која долази са Сунца.

Електрична струја

Електрична струја

Електрична конвекциона струја која долази са Сунца представља кретање елементарних електричних оптерећења, протона и електона под дејством Сунчевог ветра.
Јачина електричне струје кроз попречни пресек струјног поља дефинише се као количник из протекле количине електрицитета dq кроз посматрану површину и времена dt

i= dq/dt.

Јачина електричне струје је скаларна величина и може бити позитивна, протонска и негативна, електронска.

Да би се описало струјно поље уводи се вектор густине електричне струје која долази са Сунца.

J = di/dS

где је dS елементарна површина управна на правац кретања електричних оптерећења.

Ако се електрична оптерећења крећу у струјном пољу брзином в онда је број електричних оптерећења, која у времену дт прођу кроз површину dS, управну на правац кретања, једнак броју покретљивих електричних оптерећења у запремини dSvdt

N dS v dt

па је јачина електричне конвекционе струје која долази са Сунца једнака

di = N e dS v              (2)

где је е појединачно наелектрисање честица Сунчевог ветра

Из релације 2. јасно се види да се са повећањем брзине честица Сунчевог ветра повећава електрична конвекционе струја. Под претпоставком да је број честица и јединици запремине и њихово наелектрисање стално за време трајања урагана онда се може видети да је јачина електричне конвекционе струје директно пропорционална брзини честица Сунчевог ветра.

Ако се вратимо на релацију dF = idl × B видимо да се са повећањем електричне конвекционе струје појачава електромагнетска сила у атмосфери Земље.
Тако се долази до сазнања да је јачина урагана директно пропорционална брзини честица Сунчевог ветра.

Када применимо теоријска знања и податке са научних сателита добијају се сви подаци о настанку и развоју урагана Дориан.

Дијаграм брзина честица Сунчевог ветра

Дијаграм електричних оптерећења

Ако се зна да је енергија локализована у једнаким количинама у електричном и магнетском пољу онда и геомагнетска активност мора да покаже време настанка урагана Дориан.

Дијаграм геомагнетске активности

Дијаграм развоја урагана

Када упоредимо горње дијаграме са дијаграмом развоја урагана Дориан види се корелација која доказује да је извор енергије урагана коронална рупа на Сунцу а да је електрична конвекциона струја основа настанка урагана. Електромагнетска сила је Први покретач свих природних појава па и урагана.

Када нема силе Првог покретача, све силе у атмосфери и унутрашњости Земље, које је човек измислио, једнаке су нули, не постоје.

Коронална рупа је извор максималне енергије урагана Дориан.

Коронална рупа 29. августа 2019.

Максимална брзина честица Сунчевог ветра била је 1. септембра 872 километра у секунди. Ураган Дориан достигао је максималну брзину

1. септембра (2019сеп01 155019) од 124,6 кнота (228,76 km/h) у 15,50 UTC и задржао је ту брзину до (2019сеп02 105018) до 2. септембра до 10.50 UTC.

Када се упореде дијаграми добијени са сателита са дијаграмом развоја урагана види се научна основа хелиоцентричног приступа и уједно види се сво ништавило постојећих геоцентричних измишљених теорија.

Користећи горње дијаграме сада свако може да прати развој неког урагана у будућности. Ако неко прати синоптичку ситуацију на Сунцу може да да и прогнозу будућег урагана.

Овдашња тумачења видим као последњи трзај једноумља заговорника Аристотелове геоцентричне метеорологије.

Нови Дориан

Нови Дориан

На Сунцу се поново појавила велика екваторијална коронална рупа, која је у прошлој ротацији створила ураган Дориан. Активна површина короналне рупе је нешто мања, али још увек је довољно велика да и у овој ротацији створи ураган.

Коронална рупа 25. септембра 2019.

Ако вас je заинтересовао овај текст

поделите га

на друштвеним мрежама

FacebookPinterestTwitter