Ефикасност „затварања“

Ефикасност "затварања"

Основно питање које се поставља је да ли “затварање“ може да промени постојећи узлазни тренд бројева новооболелих. Да би се дошло до сазнања о промени тренда броја новооболелих у Србији потребно је знати број новооболелих у току једне седмице. У ту сврху користи се хелиоцентрична електромагнетна метеорологија која даје могућност сагледавања електромагнетног масовног заражавања из Природе на човека.

Тренд броја новооболелих у току једне седмице.

Промена тренда у Србији и Европи догодила се у другој седмици, односно истог дана у свим европским земљама. Међутим, истог дана се догодила промена тренда и на другим континентима.

На основу горњих дијаграма може се закључити да повећање броја оболелих почиње истог дана у свим горе наведеним државама света и да промена тренда има глобални карактер. Ово сазнање указује да локално физичко појединачно заражавање има мало утицаја на тренд броја заражених што говори да „затварање“ има мало утицаја на промену тренда броја новооболелих. Укупан број новооболелих представља збир особа које су оболеле због појединачног физичког преноса инфекције са човека на човека и особа које су оболеле због масовног електромагнетног преноса инфекције из Природе на човека. Пренос инфекције из Природе на човека је сталан процес где пораст броја оболелих зависи само од сезонских параметара. Када нема сезонских параметара који омогућавају пренос из Природе на човека заражавања нема. Електромагнетно заражавање из Природе на човека је доминантно масовно заражавање.

Да би сагледали крај Короне 19 потребно је знати када ће доћи до промене тренда данашњег узлазног тренда, односно пада броја заражених.

Узимајући у обзир да узлазни тренд има глобални карактер у свим земљама света а да је једини глобални параметар активност Сунца, то указује да снага УВ зрачења Сунца одређује промену тренда броја заражених. Резултати електромагнетног истраживања показала су да када снага УВ зрачења Сунца расте број новооболелих опада и обратно.

Тако се долази до сазнања да се „затварањем“ не може променити тренд заражавања са данашњег нежељеног узлазног тренда на силазни тренд јер нема научну основу.

Тренутно стање на Сунцу

Тренутно стање на Сунцу

Појавом новог активног региона на Сунцу започела најјача активност Сунца за последњи три године, односно снага УВ зрачења је 22. марта 2021. достигла највећу вредност.

Синоптичка ситуација на Сунцу указује, да уколико се настави степен садашње активности Сунца, у наредни данима Сунце ће извршити промену тренда броја новозаражених, односно почеће пад великих бројева у Европи и Србији и постепено гашење пандемије. Посебно треба нагласити да је Сунце 20. марта 2021. у 10.37 часова прешло на северну хемисферу када је започело повећање упадног угла УВ зрачења. Са повећањем упадног угла повећава се снага УВ зрачења по јединици површине што ће убрзати пад великих бројева.

Све до 22. марта основа снаге УВ зрачења налазила се у домену А класе а од 22. марта налази се у Б класи што је добар знак да Сунце ових дана улази у уобичајене токове активности. Последњи талас повећања броја новозаражених је био последица слабе активности Сунца када је снага УВ зрачења достигла само 4,7 јединица. Данас 23. марта снага УВ зрачења креће се око 12 јединица са тенденцијом даљег раста. Србији су потребни сунчани дани који ће обезбедити сигурну промену тренда заражавања јер тренд одређује даљи ток пандемије. Када УВ зрачење пређе у Ц класу пандемије неће бити.

Ако вас je заинтересовао овај текст

поделите га

на друштвеним мрежама

FacebookPinterestTwitter