Животни век Kорона вируса

Животни век Kорона вируса

Истраживања активности корона вируса показала су да се активност вируса после три недеље од иницијалног дана електромагнетног заражавања нагло смањује. То значи да када не би било новог дана електромагнетног заражавања пандемија би престала без обзира на могућност физичког заражавања. Нови дан електромагнетног заражавања увек доноси неку мутацију вируса што указује да вируси прве недеље и свих осталих недеља нису идентични али су сви трајали око три недеље.

Збирни дијаграм три иницијална дана електромагнетног заражавања

Анализа збирног дијаграма иницијалних дана електромагнетног заражавања 5. и 19. августа и 1. септембра, према званичним подацима Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, показује:

  1. Временске периоде последица електромагнетног и физичког заражавања;
  2. Последице електромагнетног заражавања јављају се 6. или 7. дана од иницијалног дана и трају 7 дана;
  3. Период физичког заражавања почиње 14. дана од иницијалног дана електромагнетног заражавања и траје 7 дана;
  4. Вируси губе активност око 22. дана од иницијалног дана електромагнетног заражавања;
  5. Свака пандемија је састављена од појединачних иницијалних дана електромагнетног заражавања;
  6. Дан када нема новозаражених не значи крај пандемије, Крај пандемије одређује снага УВ зрачења;
  7. Мутација вируса се јавља после сваког иницијалног дана. Постоји мишљење да снага и фреквенција сунчевог електромагнетског поља одређује која ће врста вируса бити активирана на Земљи;
  8. Укупан број новозаражених у периоду електромагнетног заражавања је већи од броја у периоду физичког заражавања што указује да је физичко заражавање секундарног значаја и зависи од поштовања превентивних мера, односно од личне одговорности;
  9. Већина електромагнетно заражених не зна како су се заразили јер нису излазили из куће нити су примали неког. Већина физички заражених зна како се заразила;
  10. Снага УВ зрачења одређује биланс вируса н Земљи, односно, почетак и крај пандемије.

На основу дијаграма може се закључити да због непознавања иницијалног дана електромагнетног заражавања долази до великих неспоразума. Тако је истовремено заражавање 40 корисника дома за старе приписано физичком заражавању од човека на човека, односно неодговорности директора, а не природном електромагнетном заражавању када је човек немоћан да се супротстави Природи.

У свом незнању придајемо велики значај масовним великим скуповима иако је заражавање са човека на човека секундарног значаја за повећање броја новозаражених. Безбедна дистанца није фиксна и зависи од сезонских параметара: снаге УВ зрачења, протонске кише, облачности, температуре, влажности ваздуха и брзине ветра. Тако на отвореном простору, при сунчаном дану, безбедна дистанца је краћа од 2 метра а при облачном дужа. У дану електромагнетног заражавања безбедна дистанца се мери десетинама метра која омогућава заражавање на даљину. Ако је животни век вируса 20 секунди а брзина ветра 5 м/с тада је безбедна дистанца 100 метара.

У току иницијалног дана електромагнетног заражавања маске треба носити на отвореном простору све време покривености неба јаком облачношћу или по могућности не излазити на отворен простор, Заражавање треба спречити у зачетку, а не чекати да се последице јаве да би предузимали превентивне мере, односно санацију већ извршеног заражавања.

Прогноза
Наредни иницијални дан електромагнетног заражавања у Србији је 22. септембра. (плус или минус један дан). Тачан датум иницијалног заражавања зависи од времена приспећа протонске енергије и биће објављен два дана раније. Последице електромагнетног заражавања у виду повећања број новозаражених јавиће се 7. дана од иницијалног дана електромагнетног заражавања. Повећање броја физичко заражених јавиће се 14. дана од дана иницијалног заражавања. Очекује се да флукс УВ зрачења да буде испод 10 јединица па свака потпуна покривеност неба јаком облачношћу представља фактор ризика.

Прогноза за 1. септембар се остварила.

Све до 22. септембра Србију ће заобилазити линије резултујућег геомагнетског поља које носе енергије Сунца. Енергија Сунца је потребна свим живим бићима па и вирусима.

Тренутни положај струјног поља дат је на снимку. Струјно поље носи енергију са Сунца. Протонски део овог струјног поља је велики фактор ризика је при малом флуксу УВ зрачења ствара услове за појаву вируса који лебде.

Електромагнетни снимак струјног поља

Србија се тренутно налази у електронском делу струјног поља које омогућава сунчане дане и краћу безбедну дистанцу, односно, смањење броја новозаражених. Међутим, постоји могућност уношења заразе из околних земаља.

У ноћи 12. септембра започео је унос протонске енергије у атмосферу Земље који ће на наше просторе стићи око 22. септембра 2020.

Ако вас je заинтересовао овај текст

поделите га

на друштвеним мрежама

FacebookPinterestTwitter